1. Định nghĩa:

Hàng quốc tế là những sản phẩm được cung cấp qua biên giới bởi các Nhà Bán Hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam (Nhà bán hàng hoặc một sàn TMĐT khác):

  • Hàng quốc tế được hiểu là hàng hoá mua về phục vụ nhu cầu cá nhân, Tiki là đơn vị trung gian giữa nhà bán hàng và khách hàng.
  • Khách hàng có thể nhận diện sản phẩm mua trực tiếp từ nước ngoài bằng thông tin “Hàng quốc tế” tại phần thông tin chi tiết của sản phẩm.

2020-07-24_014831.png

2. Đối tượng áp dụng:

  • Khách hàng mua hàng hóa từ nhà bán hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam trên trang thương mại điện tử: www.tiki.vn.